Matadepera
Precio: €255.000
Superfície: 800 m2
Cova Simanya, 26, CP-08230
 • Ref. Cadastral: Pendiente
 • Normativa: ?
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 2º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »
 
Sant Cugat Sesgarrigues
Precio: €65.000
Superfície: 230 m2
Calle del Pont, 30, CP-08798
 • Ref. Cadastral: 5901633CF9850S0001OK
 • Normativa: Clau 3-C
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 30º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »
 
Sant Cugat Sesgarrigues
Precio: €1.050.000
Superfície: 5003m2
Plan Parcial
 • Ref. Cadastral: 5901633CF9850S0001OK
 • Normativa: ?
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 2º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »
 
Sant Cugat Sesgarrigues
Precio: €2.580.000
Superfície: 12300m2
Plan Parcial
 • Ref. Cadastral: 5901633CF9850S0001OK
 • Normativa: ?
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 2º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »
 
AVINYONET DEL PENEDÉS
Precio: €85.000
Superfície: 1200 m2
Calle Roques, 32, CP-08798
 • Ref. Cadastral: 7061032CF9776S0001II
 • Normativa: ?
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 2º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »
 
AVINYONET DEL PENEDÉS
Precio: €165.000
Superfície: 2400 m2
Calle Roques, 32, CP-08798
 • Ref. Cadastral: 7061056CF9776S0001OI
 • Normativa: ?
 • Tipus: Urbana
 • Desnivell: 2º
 • Aigua
 • Llum
 • Telèfon
 • Cobertura mòbil
 • Clavegueram
 • Enllumenat Publico
Descripció temporalment no disponible.

Sol·licitar informació »